Podrobnosti o dražbi

Opr. št.:
2. javna dražba - PREKLICANA

Lokacija: GODOVIČ 155, GODOVIČ - PREKLICANA
Datum: 07.11.2023
Ura: 10:00

KER GRE ZA II. JAVNO DRAŽBO, SE LAHKO DRAŽBENI PREDMETI PRODAJO PO CENI MANJŠI OD OCENJENE, VENDAR NAJMANJ ZA 1/3 OCENJENE VREDNOSTI.

Predmeti na dražbi

Št.   Opis predmeta Cenilna vrednost EUR Opombe
1 CNC STRUŽNI AVTOMAT DT42 MYLAS DDT4206MD112 št.: 049 50000.00 €
2 STRUŽNI AVTOMAT GE FONG GO265, KOMPLET S PODAJALCEM 50000.00 €
3 STRUŽNI APARAT GE FONG GO205, KOMPLET S PODAJALCEM 35000.00 €
4 QUICKTECH HYBRID STRUŽNI APARAT 70000.00 €
5 SLIKE 0.00 €
6 SLIKE 0.00 €
7 SLIKE 0.00 €
8 SLIKE 0.00 €
9 SLIKE 0.00 €
10 SLIKE 0.00 €
11 SLIKE 0.00 €
12 SLIKE 0.00 €
13 SLIKE 0.00 €
14 SLIKE 0.00 €
15 SLIKE 0.00 €
16 SLIKE 0.00 €
17 SLIKE 0.00 €
18 SLIKE 0.00 €
19 SLIKE 0.00 €
20 SLIKE 0.00 €